• Rơle dòng điện dư ASJ10-LD1A

  Rơle dòng điện dư ASJ10-LD1A

  ● Đo dòng điện sau loại A;
  ● Bộ truyền phát hiển thị tỷ lệ phần trăm hiện tại;
  ● Việc cài đặt dòng điện dư định mức;
  ● Việc thiết lập giới hạn thời gian không lái xe;
  ● Đầu ra rơle hai cặp;
  ● Có chức năng kiểm tra và cài đặt lại tại chỗ và đường dài.

 • Rơle dòng điện dư ASJ20-LD1A

  Rơle dòng điện dư ASJ20-LD1A

  ● Đo dòng điện dư loại A;
  ● Bộ truyền phát hiển thị tỷ lệ phần trăm hiện tại;
  ● Việc cài đặt dòng điện dư định mức;
  ● Việc thiết lập giới hạn thời gian không lái xe;
  ● Đầu ra rơle hai cặp;
  ● Có chức năng kiểm tra và cài đặt lại tại chỗ và đường dài.