• Ρελέ υπολειπόμενου ρεύματος ASJ10-LD1A

  Ρελέ υπολειπόμενου ρεύματος ASJ10-LD1A

  ● Η μέτρηση του μεταρρέματος τύπου Α.
  ● Η προβολή της ροής του τρέχοντος ποσοστού.
  ● Η ρύθμιση του ονομαστικού ρεύματος υπολειπόμενης δράσης.
  ● Ο καθορισμός του χρόνου μη οδήγησης για τον περιορισμό.
  ● Έξοδος ρελέ δύο ζευγών.
  ● Διαθέτουν τη λειτουργία επιτόπιων και μεγάλων δοκιμών και επαναφοράς.

 • Ρελέ υπολειπόμενου ρεύματος ASJ20-LD1A

  Ρελέ υπολειπόμενου ρεύματος ASJ20-LD1A

  ● Η μέτρηση του υπολειπόμενου ρεύματος τύπου Α.
  ● Η προβολή της ροής του τρέχοντος ποσοστού.
  ● Η ρύθμιση του ονομαστικού ρεύματος υπολειπόμενης δράσης.
  ● Ο καθορισμός του χρόνου μη οδήγησης για τον περιορισμό.
  ● Έξοδος ρελέ δύο ζευγών.
  ● Διαθέτουν τη λειτουργία επιτόπιων και μεγάλων δοκιμών και επαναφοράς.